2023
Het Visietraject

In een visietraject besluiten het dagelijks en algemeen bestuur dat de stichting naast de IT-diensten, een bredere dienst levert aan de sector. Alle bestuursleden zien Mijn Aansluiting als dé versneller.

10 jaar!

Met een kleine slagkrachtige organisatie van 35 collega’s en een ruime achterban, maken we samen enorme impact. We delen informatie over honderdduizenden aanvragen en opdrachten met 50 netbeheerders, 27 combi-aannemers en 10 combi-organisaties. In deze 10 jaar zien we een steeds grotere betrokkenheid van netbeheerders, combi-aannemers, combi-organisaties en kennis- en…Read More

Topscore

De torenhoge medewerkerstevredenheid van 8,7 is uniek vergeleken met de benchmark. Daar zijn we trots op! Door het impactvolle werk, het vieren van successen, teambuilding en de positieve werkcultuur, zorgen we er samen voor dat we deze score hooghouden! 

Ook voor hoofdleiding-projecten: één systeem

Voor netbeheerders en aannemers die actief zijn in meerdere combi-gebieden, is het ideaal om ook voor hoofdleiding-projecten te werken met één systeem. Daar werkt ons team naartoe met een eerste pilot-project. In het systeem kunnen alle partijen hoofdleiding-projecten volgen van intake tot en met oplevering en kan gestuurd worden op…Read More

Transparant plannen

We gaan van start met de pilot ‘transparant plannen’. Daarin vragen we de klant onder andere naar een aansluit-gereed-datum en monitoren we of dit leidt tot kwalitatievere input.

Combi’s bij Mijn Aansluiting in beheer

Dit jaar start ons functioneel beheer-team met de Teams-, Sharepoint- en website-omgevingen van verschillende combi’s. Zo ondersteunen we meer dan honderd combi-collega’s met hun IT-vraagstukken. Na de start met drie combi’s, sluiten er al gauw meer aan. Een mooie stap richting efficiëntie en uniforme informatievoorziening, zowel voor deelnemers als voor…Read More

Alle 18 deelnemende organisaties op DSP

Inmiddels werken alle 18 organisaties van onze deelnemers met DSP.  Daarnaast hebben ook 39 aannemers zich aangesloten bij het DSP. Dat betekent dat het DSP bijna 50 partijen zich hebben aangesloten bij het DSP!

Nieuwe statuten

Door de uitbreiding van taken en activiteiten vernieuwen we ook de bestuurlijke organisatie. Er is een bredere doelstelling en de rollen van Algemeen en Dagelijks Bestuurders is helder omschreven.  

CAPO groeit

Steeds meer combi-organisaties werken met CAPO. Daarmee faciliteren we één eenduidige informatievoorziening. Inmiddels zijn ook de volgende combi’s live: Structin, SION, CINH, Infra-SV. https://www.youtube.com/watch?v=dqiT8VlP8k0

De Samenwerkwijzer is live

De uitkomsten van interviews bij succesvolle samenwerkingsverbanden die integraal programmeren, zijn de basis voor een online scan: De Samenwerkwijzer. Hier ontvangen partijen advies op maat om hun samenwerkingsverband op te starten of te optimaliseren. Ook is er uitgebreide documentatie te vinden met voorbeeld-formats, processen en sessies. Samen met het COB…Read More

2022
‘Kijkje in de Keuken’ bij Mijn Aansluiting

Geïnteresseerde ketenpartners komen naar Vianen voor een ‘Kijkje in de keuken’ bij Mijn Aansluiting. Wegens de vele aanmeldingen, bieden we deze sessies sindsdien 2x per jaar aan.

Dashboard adoptie productgebruik

Dit jaar starten we met het product dashboard voor helder inzicht in welke partijen vooroplopen in de adoptie van de nieuwste producten en diensten die Mijn Aansluiting biedt, en partijen die hier nog geen optimaal gebruik van maken.   

Stichtingswebsite live

De vele projecten van Mijn Aansluiting krijgen een plek op een eigen website: stichting.mijnaansluiting.nl. Hier vinden (potentiële) kennispartners alles wat ze willen weten over de stichting.  

Bijna 250.000 aanvragen

Waar we in 2021 nog dachten dat het een piek was, spant 2022 de kroon. Er worden bijna 250.000 aanvragen ingediend via het LIP voor meer dan 400.000 adressen. Deze toename komt met name voort uit de energietransitie, en bestaat uit veel opdrachten voor het verwijderen van gas en het…Read More

Botsende belangen

Om partijen waaronder netbeheerders, gemeenten, woningcorporaties en waterschappen meer bewust te maken van de verschillende belangen bij integraal programmeren, lanceren we samen met het COB het spel ‘Botsende belangen’ dat in minder dan een uur gespeeld kan worden. Het spel is gebaseerd op de uitgebreide versie (2,5 – 3 uur),…Read More

Van input naar product

Een geïllustreerd voortbrengingsproces en gedetailleerde RASCI maken voor onze stakeholders inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en welke taken daarbij horen.  

Alle handtekeningen onder het SamenwerkingsMAnifest

Dit jaar werken de bestuursleden samen aan het verbeteren van samenwerking. Daarbij ondertekenen alle deelnemers van Mijn Aansluiting het SamenwerkingsMAnifest, waarin de ondertekenaars namens hun organisaties tekenen voor het gezamenlijk belang boven het individuele belang, het nemen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor het resultaat en het in open gesprek gaan…Read More

1000e prefab meterkast

De prefab meterkast is een innovatie die het aansluitproces versnelt. Als aanjager van innovaties, bouwen we een feestje wanneer de 1000e prefab meterkast wordt geplaatst.  

Gemakkelijker aanvragen doen met collega’s

Dit jaar lanceren we de functie ‘gebruikersgroepen’, waarmee een bedrijf met meerdere collega’s kan samenwerken aan aanvragen: inzien, openen, afmaken en indienen.  

2022: Het eerste klantenpanel

Omdat in de reguliere klanttevredenheidsmeting de terugkerende klanten ondervertegenwoordigd zijn, starten we samen met Bouwend Nederland en een combi-organisatie, het eerste klantenpanel. We gaan met bouwers in gesprek en komen tot concrete verbeterpunten. Inmiddels komt het klantenpanel in alle regio’s terug. Het is uitgegroeid tot een netwerkplek waar de keten…Read More

2021
2021: Een strakke strategie voor Mijn Aansluiting

Dit jaar stellen we een OGSM-document op (Objectives Goals Strategies Measures), waarin de doelen en strategieën helder en meetbaar zijn beschreven. Leden van het dagelijks bestuur krijgen een rol als strategie-eigenaar van de onderwerpen: klantgemak, markt, product, innovatie, organisatie en financiën. Doordat we niet meer jaarlijks, maar elk kwartaal de rolling…Read More

Ontwikkelagenda als Roadmap

Een afvaardiging van combi-managers, het aannemers-overleg en de verschillende disciplines van de netbeheerders, komen maandelijks samen om de ontwikkelagenda en prioritering te bespreken en indien nodig, het dagelijks bestuur te voorzien van advies. Het Roadmap Overleg start dit jaar onder de titel Portfolio Board.

2021: Ervaringen en kennis landelijk delen

Samen met het COB (Centrum voor ondergronds bouwen) en de Bouwcampus presenteren we het inventarisatierapport ‘Vol vertrouwen vooruit’ waarin de ervaringen van acht succesvolle samenwerkingsverbanden die integraal programmeren, zijn gebundeld. Het doel hiervan is deze ervaringen zo breed mogelijk te delen, om samenwerkingsverbanden in de sector concrete handvaten te bieden. 

2021: CAPO in eerste combi

Dit jaar start de eerste combi met CAPO. Omdat in dit gebied eerder enkel met Excel-lijsten werd gewerkt, is dit een grote vooruitgang. CAPO biedt netbeheerders, combi-organisaties en combi-aannemers real-time inzicht in de status van projecten. Inmiddels werkt een groot deel van de combi’s met CAPO. 

2021: Keurmerk voor de prefab meterkast

In navolging van de NTA zorgen we ervoor dat ook bijbehorende Beoordelingsrichtlijn (BRL) landelijk wordt geaccepteerd. Ook zijn we aanjager van het Kiwa-keurmerk voor de prefab meterkast. Dit jaar is het Kiwa-keurmerk een feit. We zijn trots op de leveranciers die direct het keurmerk verdienen.  

2021: Helpdesk professioneler

In dit jaar professionaliseren we de helpdesk van Mijn Aansluiting. De gekozen partij heeft direct toegang tot het LIP, en helpt klanten kundig en vriendelijk. Dit blijkt uit de mooie klanttevredenheidscijfers voor de helpdesk: tussen de 8 en de 8,7. Tweewekelijks is er uitgebreide terugkoppeling vanuit de helpdesk, die we…Read More

2021: Meer dan 200.000

Dit jaar bereikt het aantal aanvragen een nieuw hoogtepunt; in totaal zijn er in dit jaar meer dan 200.000 succesvolle aanvragen via het LIP voor meer dan 350.000 adressen. 

2020
Steeds service-gerichter

Dit jaar start het beheerteam met de servicedesk, SLA’s en periodieke rapporten. Zo houden we een scherp oog op scores en sturen we direct bij waar nodig.  

2020: Kennisarena Kabels & Leidingen

Mijn Aansluiting is partner van de Kennisarena Kabels & Leidingen met het COB en het GPKL. Met projectgroepen die aan concreet onderzoek werken en jaarlijkse Kennisarenadagen, zorgen we voor projecten die bijdragen aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.  

2020: Integraal programmeren kun je leren

Ook starten we dit jaar met de eerste werksessie ‘Integraal programmeren’. We nemen deel aan het team ‘Herinrichting Stedelijke Ondergrond’ van de Bouwcampus met verschillende coalitiepartners waaronder het COB (Centrum Ondergronds Bouwen) en GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen). Ook worden we deelnemer bij de Citydeal Openbare Ruimte, waarin diverse…Read More

2020: Vastlegging regels prefab meterkast

Met een team van experts uit de sector werkt Mijn Aansluiting aan de Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de prefab meterkast. In juni van dit jaar is NTA8769 een feit. Om naast de prefab meterkast ook focus te houden op andere innovaties die de aansluitketen kunnen versnellen, starten we met het…Read More

2020: Project eerder melden

Omdat de prefab meterkast veel eerder in het proces wordt aangesloten dan een traditionele meterkast, is een soort vooraanmelding nodig. Hiervoor lanceren we de mogelijkheid om een project te melden. Inmiddels wordt de ‘projectmelding’ aan alle kanten uitgebreid en verbeterd, zodat het een handvat wordt voor meer inzicht in de…Read More

2020: Vergelijken = van elkaar leren

Eerder kon het voorkomen dat een klant vanuit zowel aannemer, combi als netbeheerders verschillende enquêtes kreeg over hetzelfde onderwerp; de realisatie van de aansluiting. Ook waren er gebieden zonder enige klanttevredenheidsmeting. Daarom zetten we het ‘landelijk uniform klanttevredenheidsonderzoek’ op. Sindsdien kunnen we resultaten vergelijken en stimuleren dat partijen van elkaar leren.…Read More

2020: Landelijk verrekenmodel gasloos

Vanaf deze tijd moet nieuwbouw worden aangelegd zonder gas. Hierbij ontstaat discussie over de verrekening. We bepalen een landelijk verrekenmodel dat de combi handvaten geeft om het gesprek aan te gaan, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.  

2019
2019: PI nummer 1

Aan het einde van dit jaar is de eerste ‘Program Increment Planning’ een feit. Door deze planningsmethodiek kunnen we onze stakeholders helder inzicht geven in de op te leveren onderwerpen. Nadat het team jaren ‘rondzwerft’ op tijdelijke plekken bij diverse deelnemers, is er vanaf september een eigen plek voor Mijn Aansluiting…Read More

2019: Professionalisering service

Dit jaar start Mijn Aansluiting de servicedesk. Via deze portal kunnen alle partijen waar we mee samenwerken, eenvoudig op één plek terecht met hun vragen en verzoeken.  

2019: Meten is weten

Omdat er nog geen landelijk uniforme cijfers bestaan over doorlooptijden, zetten we rapportages op die hierin real-time inzicht bieden. Met de combi-rapportage kunnen combi’s beter bijsturen, en ACM blijft op de hoogte door de ACM-rapportage. Ook bespreken we veranderingen die in de bestaande systemen van de combi’s gezamenlijk kunnen worden…Read More

2019: Krachten bundelen met Bouwend Nederland

Samen met Bouwend Nederland werken we onder andere aan een gerichte oplossing voor de hoge investeringskosten waar combi-aannemers tot die tijd mee te maken hebben. De uitkomst: cash-neutrale financiering in de keten. 

2019: Reviews als cadeautjes

Na livegang zit het team kort op de bal, met korte lijnen met de helpdesk, monitoring via de customer effort score en continue optimalisaties. De goede reviews – die toevallig samenvallen met de Sinterklaastijd – zijn echte cadeautjes.  

2019: Sneller, veiliger en toekomstbestendiger

Om het Landelijk Intake Portaal (LIP) veiliger en toekomstbestendiger te maken, en veel sneller aanpassingen te kunnen doen, lanceren we LIP 2.0. We bouwen het nieuwe LIP vanuit servicedesign en gebaseerd op feedback van gebruikers. Aan het einde van het jaar is de lancering. Het nieuwe LIP is veel stabieler en gebruiksvriendelijker.…Read More

2018
2018: Contouren CAPO

Het bestuur besluit te starten met een systeem waarmee binnen combi’s eenvoudiger samengewerkt kan worden ‘Combi Aanleg Proces Ondersteuning’ oftewel: CAPO. Met CAPO kunnen netbeheerders, combi-organisaties en combi-aannemers eenduidig informatie uitwisselen. Ook is er geen handmatige afleiding van data meer nodig, omdat alle data real-time beschikbaar is. Dit jaar zetten…Read More

2018: Start demo’s

In juni starten we met de eerste demo. Sindsdien geven we non-stop iedere 8 weken een demo waarin we laten zien wat geleverd is en kijken we vanuit ambitie vooruit naar wat er nog beter kan. 

Klantcontactproces

Ook nemen we samen met de combi’s het klantcontactproces onder de loep en leveren we in dit jaar uniforme scripts voor de contactmomenten die combi-aannemers hebben met klanten. Zo wordt het gemakkelijker voor combi-aannemers die over de grenzen van de combi’s heen werken.  

2018: Meer continuïteit en controle

Vanaf de bouw van het LIP in 2015, is het systeem volledig uitbesteed. Dit blijkt verschillende nadelen te hebben. Het systeem krijgt bugs en de ontwikkeltijd loopt op. Nieuwe releases kunnen maar 3x per jaar, waardoor verbeteringen langzaam gaan. In 2018 besluit het bestuur om LIP in eigen beheer te gaan…Read More

2017
2017: Ontdubbelen

We starten met het project ‘1x bodemonderzoek’ voor combi’s om zoveel mogelijk te ontdubbelen. Voor die tijd gebeurde het nog vaak dat meerdere partijen voor hetzelfde stuk grond hetzelfde bodemonderzoek lieten uitvoeren. Het ontdubbelen bespaart niet alleen geld maar ook tijd.  

2017: Uniformiteit in kaart voor combi’s

Op het gebied van combi-werkzaamheden worden processen in kaart gebracht en vergeleken, op zoek naar zoveel mogelijk uniformiteit. Het team presenteert één aansturingsmodel voor combi’s. Ook lanceren we in dit jaar het uniform dashboard KPI Combi Productie Sturing, waarmee combi’s en netbeheerders helder inzicht hebben in de productie per gebied.  

2017: Uniform berichtenverkeer

Het bestuur ziet in dat uniform berichtenverkeer in de hele keten essentieel is en besluit DSP landelijk te gaan gebruiken. Doordat we met jaarlijkse releases gaan werken, bieden we veel voorspelbaarheid en kan iedere partij hun veranderkalender hierop afstemmen. 

2017: Volop kansen

Reacties van klanten maken duidelijk dat er nog veel te optimaliseren is. Ook onderzoek naar kansen toont groot verbeterpotentieel aan. Daarom wil een aantal deelnemers snelheid maken. Zo ontstaat de G7; de zeven grote netbeheerders die vervolgactiviteiten financieren. Daarmee start Mijn Aansluiting nieuwe verbeterprojecten.  

2016
2016: Track & trace

Een track & trace-functionaliteit staat hoog op de verlanglijst, zodat klanten inzicht hebben in de status van hun aanvraag. Mijn Aansluiting levert dit jaar de werkende functionaliteit op. Helaas maakt de eerste versie van het LIP waar dan nog mee gewerkt wordt, het voor deelnemers nog niet erg gemakkelijk. Daar…Read More

2016: DSP wordt de sleutel

Dit jaar neemt Mijn Aansluiting het werkende DSP over van de twee netbeheerders. Zo krijgt het DSP een centrale plek. Het aantal gebruikers van DSP blijft deze eerste tijd nog beperkt. 

2016: In gesprek

We starten met achterban-overleggen voor DSP en LIP. Op centrale plekken door het hele land zijn goede gesprekken met projectleiders en informatiemanagers van deelnemers over veranderingen en suggesties. Die feedback gebruiken we bij het aanscherpen en prioriteren van verbeteringen. Later worden deze overleggen vooral online georganiseerd, zodat meer mensen kunnen aanhaken.  …Read More

2015
2015: De juiste aandacht

In dit jaar start het ‘Expert team’, bestaande uit informatieanalisten bij alle netbeheerders. Het Expert Team werkt concrete verbetervoorstellen uit, stemt af met de technische bouwers en adviseert de ‘Change advisory board’. De Change advisory board adviseert het dagelijks bestuur over de voorgestelde verbeteringen en vernieuwingen die bijdragen aan het…Read More

2015: Het DSP krijgt vorm

Om naast het centrale loket voor klantaanvragen ook een uniforme opdrachtverstrekking naar de aannemers te realiseren, werken twee netbeheerders en twee vooroplopende aannemers aan de bouw van het Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP). De bouw van het DSP is voor die tijd een zeer vooruitstrevend project, waarvan de basis nog altijd in…Read More

2015: Livegang eerste LIP

Na de doorstart van de bouw van het Landelijk Intake Portaal (LIP) wordt medio dit jaar de eerste versie gelanceerd. Klanten in heel Nederland doen hun aanvragen vanaf dat moment in één portal: mijnaansluiting.nl.    

2014
2013: Verandering

In dit jaar gaan twee van de grotere netbeheerders verder met de doorontwikkeling van het Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP), zodat Mijn Aansluiting zich kan focussen op het LIP. Tegelijkertijd sluiten steeds meer partijen zich aan bij Mijn Aansluiting; inmiddels doet meer dan 90% van alle netbeheerders mee.  

2014: Doorgaan

Het eerste actieve jaar brengt spanningen met zich mee. De ontwikkeling van het LIP en van DSP lopen in eerste instantie niet volgens plan. In het najaar is er crisisoverleg: gaan we stoppen met (de bouwer van) het LIP? Of gaan we door met een forse vertraging en benodigde extra…Read More

2013
2013: Stichting voor slagkracht

Het eerste concrete project is de noodzaak voor één landelijke intake portal. Om dit project aan te kunnen besteden, en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te kunnen dragen, kiezen de leden van het LSOI voor een stichting met de structuur van een vereniging. De 15 deelnemers vormen samen het Algemeen Bestuur. Naast het…Read More

2013: 2 bestaande portals met hetzelfde doel

Op dit moment bestaan er nog twee portals voor het intake-proces: huisaansluitingen.nl in de zuidelijke provincies, en aansluitingen.nl voor de rest van Nederland. Beide portals blijken niet erg gebruiksvriendelijk en voldoen niet meer aan de klantwensen. De LSOI voert stevige discussies over het updaten van een van de twee, of…Read More

2013: Het wenkend perspectief: een kliksysteem

Regionaal gezien opereren de combi-organisaties voor 2013 zeer individueel. Wel komen zij regelmatig samen in het Centraal Combi Overleg. De leden van het LSOI verwoorden hun visie voor de komende jaren in het wenkend perspectief. Hierin spelen één landelijke intake portaal voor klanten en een ‘digitale rotonde’ een belangrijke rol. De…Read More

2013: 22 handtekeningen voor samenwerking ondergrondse infra

In het convenant ‘Samenwerking Ondergrondse Infra’ tekenen alle partijen voor landelijke samenwerking met als doel: verhogen van de klanttevredenheid, verlagen van de kosten voor alle betrokkenen in de keten, en invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

2013: De droom van een gezamenlijk IT-systeem

Jarenlang spreekt de sector over betere samenwerking tussen alle netbeheerders, en een gezamenlijk IT-systeem waar alle aanvragen voor aansluitingen binnenkomen. Landelijk bestaat een directieoverleg waarin 27 netbeheerders vertegenwoordigd zijn (LSOI). Het LSOI staat in contact met KLO, Stichting RIONED, Uneto-Vni en Bouwend Nederland. Het LSOI heeft mooie ambities, maar weinig slagkracht…Read More