Ketensamenwerking
Mijn Aansluiting initieert waardevolle samenwerkingen binnen de ondergrondse infrastructuursector.

Mijn Aansluiting ontwikkelt zich verder tot een ketenplatform waarin een groeiend aantal partners is vertegenwoordigd.

In Nederland werken netwerkbedrijven en infra-aannemers in de ondergrondse infrastructuur samen in verschillende combi-gebieden. Per combi-gebied zorgen partijen voor de gezamenlijke aanleg en wijziging van aansluitingen. Mijn Aansluiting ontwikkelde de governance van deze combi’s en werkt volop samen aan hun toekomstbestendigheid door het uniformeren van werkwijzen en IT.

Lees hieronder meer over de manier waarop dit tot stand wordt gebracht.

Uniformiteit in aansluitprocessen

Mijn Aansluiting verbindt partijen om de samenwerking in de keten voor aanleg en aansluiten van nutsvoorzieningen te verbeteren.

Platform ‘Samen werken aan samenwerken’

Mijn Aansluiting ontwikkelt zich steeds meer tot een platform waar een groeiend aantal partners ‘Samen werkt aan samenwerken’ in de onder- en bovengrondse leefomgeving.

Integraal Programmeren

Het afstemmen van langetermijnplannen van verschillende organisaties en/of organisatieonderdelen met één of meer publieke taken, die samenwerken bij werkzaamheden aan de onder- en bovengrond in een gebied.