Uniformiteit in aansluitprocessen
Mijn Aansluiting faciliteert uniformiteit in processen om de aansluitketen te optimaliseren.

Uniforme aanleg nutsvoorzieningen

Regionaal werken netwerkbedrijven samen met hun aannemers bij de gecombineerde aanleg en vervanging van nutsvoorzieningen en het realiseren van aansluitingen. Deze zogenoemde combi-organisaties coördineren het aanlegproces en zijn daarmee het centrale aanspreekpunt voor de aanlegketen. Nederland is verdeeld in acht combi-organisaties met ieder een eigen verzorgingsgebied. Deze gebieden zijn onderverdeeld in afzonderlijke contractgebieden.  

Per contractgebied is een aannemer gecontracteerd die de werkzaamheden aan nutsvoorzieningen gecombineerd uitvoert, en is een combi-coördinator contactpersoon. Mijn Aansluiting werkt volop samen met deze combi-organisaties, de netwerkbedrijven en hun aannemers en helpt de keten met het uniformeren van IT en werkwijzen. 

Lees in dit bericht meer over de actuele gecombineerde aanleg van nutsvoorzieningen.

Combi Infra Amsterdam (CIAMS)

Coördineert namens Liander, Waternet, KPN NetwerkNL en VodafoneZiggo en hun aannemers de ondergrondse infrastructurele werkzaamheden in de gemeente Amsterdam.  

CINH

Coördineert namens Liander, PWN, Stedin, VodafoneZiggo, KPN Netwerk NL, Kabeltex, CIF en hun aannemers de ondergrondse infrastructurele werkzaamheden in Noord-Holland.  

Combi Midden

Coördineert namens Stedin, Vitens, VodafoneZiggo & KPN Netwerk NL en hun aannemers de ondergrondse infrastructurele werkzaamheden in de provincie Utrecht. 

DNWG

Coördineert namens Stedin, Evides en hun aannemers de ondergrondse infrastructurele werkzaamheden in Zeeland. 

GROND’G

Coördineert namens KPN Netwerk NL, Enexis, Waterbedrijf Groningen, Vitens, WMD water, COGAS, VodafoneZiggo en RENDO en hun aannemers, de ondergrondse infrastructurele werkzaamheden in Groningen, Overijssel en Drenthe.  

Infra SDO

De netbeheerders Dunea N.V., Stedin, Oasen en Ziggo willen op een efficiënte wijze hun infrastructuur voor hoofd- en aansluitleidingen ten behoeve van gas, water, elektriciteit en media laten aanleggen.

Daarom zijn de netbeheerders verenigd in het samenwerkingsverband Infra-SDO en willen de aanleg van hun infrastructuur daar waar mogelijk gezamenlijk aanleggen. Door een centrale coördinatie en planning wordt overlast naar de maatschappij en naar elkaar tot een minimum beperkt. Door een continue focus op kwaliteit, veiligheid, innovatie en procesverbetering worden de kosten beperkt en de klanttevredenheid verhoogd.

Combi SION

Coördineert namens Liander, Vitens, KPN Netwerk NL, VodafoneZiggo en hun aannemers de ondergrondse infrastructurele werkzaamheden in Gelderland, Flevoland en Friesland. 

Structin

Coördineert namens Stedin, Dunea, Evides, Oasen, KPN Netwerk NL, Caiway, Liander en VodafoneZiggo en hun aannemers de nieuwe ondergrondse infrastructuur ten behoeve van woningnieuwbouwprojecten in bijna geheel Zuid-Holland. 

Synfra

Coördineert namens Brabant Water, Enexis, Waterleiding Maatschappij Limburg, Reggefiber en Vodafone Ziggo en hun aannemers de ondergrondse infrastructurele werkzaamheden in Noord-Brabant en Limburg. 

Klantcontactproces combi-organisaties

Zowel overheden, bouwers, projectontwikkelaars, particuliere klanten, netwerkbedrijven én combi-aannemers hebben profijt van heldere communicatie op vaste momenten. Daarom leverde Mijn Aansluiting in 2018, na een brede inventarisatie van de verschillende klantcontactprocessen bij verschillende netwerkbedrijven en combi-aannemers, een uniform klantcontactproces op.  

Voor combi-organisaties vormt dit klantcontactproces en bijbehorende scripts de basis waarmee zij hun klanten pro-actief en zoveel mogelijk door één contactpersoon (de combi-aannemer) informeren. In 2022 is op basis van de ervaringen van combi-aannemers een update op de klantcontact-scripts doorgevoerd. 

Interesse? Vraag het klantcontactprocesdocument en de updates aan via secretariaat@mijnaansluiting.org.  

Uniform besturingsproces combi-organisaties 

Vóór 2018 was de wijze van besturen van iedere combi-organisatie op een andere manier georganiseerd. Door een uniform besturingsproces met helderheid in rollen, wordt tijd en energie bespaard en kan gerichter worden samengewerkt tussen alle ketenpartners: combi-organisaties, netwerkbedrijven en combi-aannemers.  

Lees het uniforme governance-model voor besturing van de combi-organisaties.

Meer weten? Neem contact op via secretariaat@mijnaansluiting.org 

Oogst verbeteringen ketensamenwerking 

Mijn Aansluiting faciliteert optimale samenwerking tussen alle ketenpartners. Daarom zijn er in 2019 verschillende sessies georganiseerd waar ‘smaakmakers’ vanuit alle ketenpartners met elkaar hebben gedeeld hoe ze aankijken tegen het: 

  • Verbeteren van de gezamenlijke combi-prestatie voor de klant; verbeteren klanttevredenheid. 
  • Verbeteren van de samenwerking in, en efficiency en effectiviteit van de keten. 
  • Toename van de leverbetrouwbaarheid.
  • Verlagen van de kosten in de keten.  
  • Creëren van flexibiliteit en wendbaarheid.  

Op basis van de sessies is in gezamenlijkheid een aantal thema’s bepaald voor de toekomstige ketensamenwerking. Want sneller en soepeler aansluiten, daar draagt iedere ketenpartner graag aan bij!  

De thema’s zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor de kernwaarden van samenwerken, de omgang met de klant, de opbouw van het werkproces, de besturing en de toewijzing van taken en verantwoordelijkheden.  

Het document Mijn Aansluiting Implementatie Samenwerking (MAIS) is een prima basis voor de doorontwikkeling van het combi-proces en inspiratiebron bij het opstellen van de documenten voor een combi-aanbesteding. 

Interesse? Stel je vraag via secretariaat@mijnaansluiting.org.  

Project Gasloos

Sinds de wet Voortgang energietransitie (Vet) van 9 april 2018 worden er in principe geen nieuwe huizen aangesloten op aardgas, en wordt naar nieuwe wijken geen hoofdleiding voor aardgas meer aangelegd.  

Door het wegvallen van aardgasleidingen uit de combi-aanleg, veranderen de uitgangspunten van de combi-contracten en de indeling van het profiel voor nutsvoorzieningen. Projectgroep Gasloos van Mijn Aansluiting heeft hiervoor een praktische handleiding opgeleverd, die landelijk zorgt voor een reductie van 15% in grondverzet, met bijbehorende forse besparingen op de maatschappelijke kosten en een modelberekening voor de herverdeling van aanlegkosten over de disciplines.  

Bekijk de handleiding Geulprofiel aardgasloze aanleg.

Meer weten? Neem contact op met secretariaat@mijnaansluiting.org 

Cash neutrale financiering

In de aansluitketen is het gebruikelijk dat opdrachtnemers projecten voorfinancieren. Voor een rechtvaardige risicoverdeling en gezonde financiële huishouding bij aannemers, is deze situatie onwenselijk. In 2019 bracht Mijn Aansluiting netwerkbedrijven en Bouwend Nederland samen om maatregelen te formuleren voor een cash-neutrale financiering van werkzaamheden. De eerste ervaringen met deze maatregelen worden in de keten als positief ervaren en leveren zichtbare verbetering op. 

Lees het rapport Cash-neutrale financiering in de keten.

 

Bekijk de video van Bouwend Nederland

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting.