Eerder kon het voorkomen dat een klant vanuit zowel aannemer, combi als netbeheerders verschillende enquêtes kreeg over hetzelfde onderwerp; de realisatie van de aansluiting. Ook waren er gebieden zonder enige klanttevredenheidsmeting. Daarom zetten we het ‘landelijk uniform klanttevredenheidsonderzoek’ op. Sindsdien kunnen we resultaten vergelijken en stimuleren dat partijen van elkaar leren. De landelijke klanttevredenheidsmeting heeft een positieve insteek: het geeft de combi-organisaties veel inzicht in waar van elkaar te leren valt. Ook gebruiken we de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek bij het bepalen welke features we het eerst oppakken. Zo werken we dus steeds meer klant-gestuurd.