We gaan van start met de pilot ‘transparant plannen’. Daarin vragen we de klant onder andere naar een aansluit-gereed-datum en monitoren we of dit leidt tot kwalitatievere input.