Gevelbox
De Gevelbox is een alternatief voor de meterkast zoals we die kennen.

Gevelbox 

De vraag naar kleinere wooneenheden groeit. Ontwikkelaars en beheerders zoeken naar meer vrijheid van indeling, om binnen die kleinere woningen voldoende woonoppervlak te creëren en daarnaast de doorlooptijd van het realiseren van een aansluiting te verkorten. 

Mijn Aansluiting werkt met het projectteam aan de doorontwikkeling van dit alternatief voor de meterkast zoals we die kennen. Zo wordt bepaald hoe het netbeheerdersdeel (overdrachtspunt, hoofdschakeling en bemetering) aan de buitenkant en het bewonersdeel (verdeelkast en schakelkast) binnenin de woning, het beste kunnen worden gesplitst. Binnen de gevelbox hebben de aansluiting voor water en voor elektra elk een eigen box. Binnenin de woning wordt de groepenkast gemonteerd. Hierdoor wordt het netwerk- en het bewonersdeel dus van elkaar gescheiden. 

Nadat de gevelboxen straks positief uit de laboratoriumtest komen, worden ze gemonteerd in diverse proeftuinen, waar ze uitgebreid zullen worden gemonitord.  

Meer weten over de gevelbox of andere innovaties? Neem contact op met Marco Kock via secretariaat@mijnaansluiting.org 

Lees hieronder meer over de andere innovatietrajecten waar het innovatieplatform zich volop voor inzet.

Prefab-meterkast

Een gecertificeerde prefab meterkast versnelt het aansluitproces. Nog voordat de muren van de nieuwbouwwoning staan, wordt de definitieve meterkast al geplaatst. Deze wordt in de beginfase van de bouw aangesloten, waardoor aansluitingen voor elektriciteit, water en media direct beschikbaar zijn. Dit is efficiënter en veiliger, want het aansluitproces wordt beter planbaar en voorkomt hinder tussen de partijen. Tijdelijke bouwaansluitingen zijn nauwelijks meer nodig en er vindt vrijwel geen afkeur meer plaats. Daardoor wordt de oplevering voor de nieuwe woningeigenaren beter voorspelbaar. 

Meer weten? Lees hier meer over de Prefab-meterkast.

Externe meterbox

Om de uitdagingen van de woningmarkt het hoofd te bieden worden steeds meer tijdelijke woningen, de zogenaamde flexwoningen, gebouwd en geplaatst. In veel gevallen worden deze geplaatst op locaties waar nog geen ondergrondse infrastructuur aanwezig is. Omdat nutsvoorzieningen altijd worden aangelegd en aangesloten voor de lange termijn, vraagt deze tendens om een andere aanpak.  

Meer weten? Lees hier meer over de externe meterbox.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting.