We starten met achterban-overleggen voor DSP en LIP. Op centrale plekken door het hele land zijn goede gesprekken met projectleiders en informatiemanagers van deelnemers over veranderingen en suggesties. Die feedback gebruiken we bij het aanscherpen en prioriteren van verbeteringen. Later worden deze overleggen vooral online georganiseerd, zodat meer mensen kunnen aanhaken.