Over Stichting Mijn Aansluiting

Over de stichting

Mijn Aansluiting is een samenwerkingsverband van netbeheerders die het aanvragen en beheren van aansluitingen op nutsvoorzieningen in heel Nederland efficiënter en klantvriendelijker willen organiseren. Het gaat om aansluitingen op de ondergrondse infrastructuur, zoals elektriciteit, water, stadswarmte, media (zoals televisie, internet en telefoon) en in beperkt gebied ook riool.

Met een klein team van specialisten ontwikkelt Mijn Aansluiting uniforme processen en klantvriendelijke IT-diensten voor een efficiënte aansluitketen.

Onze deelnemers bestaan uit regionale netbeheerders, waterbedrijven en de grootste netbeheerders voor media en communicatie. Onze deelnemers zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en hebben directe invloed op onze ambities en activiteiten.

Achtergrond

Nederland volop in transitie
Ons land is volop in transitie. Het klaarmaken van het energienet voor de toekomst is de grootste maatschappelijke uitdaging in de geschiedenis van het energienet. Tegelijk behoren we als digitaal vaardig land bij de wereldwijde koplopers in datagebruik, en neemt ons datagebruik exponentieel toe. Ook de vraag naar drinkwater blijft fors stijgen, waardoor de levering onder druk staat. Zowel in de watersector, als media- en energiesector zijn innovaties noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de vraag. Verzwaringen, upgrades en uitbreidingen aan onze netten zijn essentieel. Tel daarbij op dat de overheid de stevige ambitie heeft om binnen tien jaar een miljoen woningen te realiseren die allen moeten worden aangesloten op het elektra, water- en medianet, en de immense uitdaging voor de ondergrondse infrastructuursector is compleet.

Downloads

Lees onze interactieve PDF en Jaarplan 2022 voor meer inzicht in onze activiteiten.

Mijn Aansluiting is een versneller

We stimuleren marktinnovaties, bieden veilige en toekomstbestendige IT-systemen en initiëren waardevolle samenwerkingen binnen de ondergrondse infrastructuursector.

Met één helder loket zetten we ons in voor een klantvriendelijk proces. Als samenwerkingsverband van netwerkbedrijven kijken we veel verder dan ons eigen net lang is. Samen met onze ketenpartners werken wij iedere dag aan concrete optimalisaties voor onze klanten in een Nederland dat volop in transitie is.

Onze visie

Klanten ervaren een effectief, eenvoudig en inzichtelijk aansluitproces. Zij gebruiken één loket voor alle aansluitingen, hebben inzicht in de status van een aanvraag en invloed op de planning. Gegevensuitwisseling tussen de partijen in de hele keten gebeurt digitaal via een uniform proces met gestandaardiseerde berichten.

Onze missie

Mijn Aansluiting faciliteert een klantvriendelijk, gestandaardiseerd en efficiënt proces voor aansluitingen op de ondergrondse infrastructuur.

Mijn Aansluiting fungeert als multidisciplinair (elektriciteit, gas, warmte, water, riool, media & communicatie) loket voor ketenpartners en verbindt partijen (klanten, netbeheerders, combi organisaties, aannemers) om de samenwerking in de aansluitketen te verbeteren. Verbeterinitiatieven worden projectmatig samen met deze partijen opgepakt en de gerealiseerde producten en diensten van deze samenwerking zijn in de Product-Diensten-Catalogus (PDC) beschreven.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting.