Om naast het centrale loket voor klantaanvragen ook een uniforme opdrachtverstrekking naar de aannemers te realiseren, werken twee netbeheerders en twee vooroplopende aannemers aan de bouw van het Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP). De bouw van het DSP is voor die tijd een zeer vooruitstrevend project, waarvan de basis nog altijd in gebruik is.