Mijn Aansluiting is partner van de Kennisarena Kabels & Leidingen met het COB en het GPKL. Met projectgroepen die aan concreet onderzoek werken en jaarlijkse Kennisarenadagen, zorgen we voor projecten die bijdragen aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond.