Om het Landelijk Intake Portaal (LIP) veiliger en toekomstbestendiger te maken, en veel sneller aanpassingen te kunnen doen, lanceren we LIP 2.0. We bouwen het nieuwe LIP vanuit servicedesign en gebaseerd op feedback van gebruikers. Aan het einde van het jaar is de lancering. Het nieuwe LIP is veel stabieler en gebruiksvriendelijker. De snelheid waarmee een geoefende aanvrager een aanvraag kan indienen, gaat van minimaal een kwartier, naar minder dan twee minuten. Ook werkt het nieuwe LIP goed op mobiel. In deze tijd wordt ongeveer een kwart van de aanvragen mobiel of op tablet ingevuld, tegenwoordig is dat bijna twee keer zoveel.