Een geïllustreerd voortbrengingsproces en gedetailleerde RASCI maken voor onze stakeholders inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en welke taken daarbij horen.