Prefab meterkast

Sneller aangesloten met de prefab meterkast in ruwbouwfase.

Nog voordat de muren van de nieuwbouwwoning staan, wordt de definitieve meterkast al geplaatst

Een gecertificeerde Prefab meterkast versnelt het aansluitproces. Nog voordat de muren van de nieuwbouwwoning staan, wordt de definitieve meterkast al geplaatst. Deze wordt in de beginfase van de bouw aangesloten, waardoor aansluitingen voor elektriciteit, water en media direct beschikbaar zijn. Dit is efficiënter en veiliger, want het aansluitproces wordt beter planbaar en voorkomt hinder tussen de partijen. Tijdelijke bouwaansluitingen zijn nauwelijks meer nodig en er vindt vrijwel geen afkeur meer plaats. Daardoor wordt de oplevering voor de nieuwe woningeigenaren beter voorspelbaar.

Door meer snelheid, betere planbaarheid en ook nog eens een hogere veiligheid, heeft de prefab meterkast voordelen voor de gehele keten. Daarom heeft Mijn Aansluiting nauw samengewerkt met ketenpartners om voor de prefab meterkast een Kiwa-certificering te ontwikkelen en bijbehorende beoordelingsrichtlijn en NTA geaccepteerd te krijgen door de netwerkpartijen.  

Sinds 1 januari 2022 zijn Kiwa-gecertificeerde prefab meterkasten verplicht, en neemt het gebruik van de prefab meterkast een vlucht. Momenteel werkt Mijn Aansluiting aan het breder toepassen van de prefab meterkast: bijvoorbeeld in hoogbouw en in series van minder dan 5 eenheden. Ook wordt volop communicatie ingezet om te zorgen dat de prefab meterkast dé nieuwe standaard wordt bij nieuwbouw.  

Zo dragen we er volop aan bij dat innovaties snel en breed ingezet kunnen worden in het aansluitproces. 

Meer weten over de Prefab meterkast? Lees meer via mijnaansluiting.nl/prefabmeterkast

Of neem contact op met Marco Kock via secretariaat@mijnaansluiting.org. 

Bekijk de video over de Prefab meterkast

De voordelen van een Prefab meterkast voor alle partijen op een rij

 

De voordelen van de Prefab meterkast voor bouwende aannemers

 • De bouwplaats is veiliger.
 • Er is minder materiaal en materieel nodig doordat het aanleggen van een tijdelijk netwerk van bouwstroom en bouwwater, niet meer nodig is.
 • In de laatste fase van de bouw zijn geen afbouw en opbouw van steigers en andere opruimacties meer nodig die het aansluiten in de weg staan. Er is enkel een vrij aansluittracé nodig vanaf de hoofdleiding tot de meterkast in de ruwbouwfase.
 • Er is geen hinder van de gegraven sleuven voor de woning in de afbouwfase.
 • Alle partijen zijn zeker van stroom en water op de werkplek.
 • Geen vertragingen en geen hinder meer door kortsluitingen van bouwstroom tijdens het bouwproces.
 • Het inregelen van warmtepomp, WKO-bron (warmte- en koudeopslag) en andere installaties kan eerder plaatsvinden.
 • Geen beschadiging van kwetsbare voordeuren, bouwstroom en bouwwater door graafwerk.
 • Voor het droogstoken van de woning hoeft geen aggregaat meer te worden ingezet. Dit voorkomt CO2-uitstoot en stikstofdepositie.
 • Doordat men aan het eind van het bouwtraject niet meer afhankelijk is van de planning van de infra-aannemer, kan de bouwer opleveren op het afgesproken moment.

De voordelen van de Prefab meterkast voor netbeheerders

 • Doordat de meterkasten al in de fabriek gekeurd zijn, is enkel een snelle omgevingsschouw nodig en vindt er vrijwel geen afkeur meer plaats.
 • Het aansluiten is veiliger, want de locatie heeft nog geen obstakels zoals steigers en rijplaten en er is minder bedrijvigheid.
 • Het aansluiten gaat efficiënter doordat het rustiger is op de bouwplaats.
 • Noodzakelijke verschuivingen in de planningen komen minder vaak voor, omdat het aansluiten al vooraan in het bouwproces plaatsvindt.
 • Er is geen hinder van de gegraven sleuven voor de woning in de afbouwfase.
 • Alle partijen zijn zeker van stroom en water op de werkplek.
 • Geen vertragingen en geen hinder meer door kortsluitingen van bouwstroom tijdens het bouwproces.
 • Het inregelen van warmtepomp, WKO-bron (warmte- en koudeopslag) en andere installaties kan eerder plaatsvinden.
 • Geen beschadiging van kwetsbare voordeuren, bouwstroom en bouwwater door graafwerk.
 • Voor het droogstoken van de woning hoeft geen aggregaat meer te worden ingezet. Dit voorkomt CO2-uitstoot en stikstofdepositie.
 • Doordat men aan het eind van het bouwtraject niet meer afhankelijk is van de planning van de infra-aannemer, kan de bouwer opleveren op het afgesproken moment.

De voordelen van de Prefab meterkast voor bewoners

 • Het oplevermoment is beter te plannen doordat de laatste fase niet meer afhankelijk is van de aansluiting op nutsvoorzieningen.
 • Omdat er in de laatste fase van de bouw niet meer gegraven hoeft te worden, is geen afstemming meer nodig over bestrating.
 • Geen bouwstroomkasten en watermeterputten meer in het project ruim na oplevering.
 • Geen dubbele kosten (bouwaansluitingen en definitieve aansluiting).
 • De aansluiting kan vanaf het begin gebruikt worden voor stroom en water waardoor de temperatuur in de woning beter regelbaar is en eerder kan worden gestart met elektrisch droogstoken. Daardoor kunnen eigenaren bij oplevering direct starten met behangen en het leggen van de vloer.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting.