Ook starten we dit jaar met de eerste werksessie ‘Integraal programmeren’. We nemen deel aan het team ‘Herinrichting Stedelijke Ondergrond’ van de Bouwcampus met verschillende coalitiepartners waaronder het COB (Centrum Ondergronds Bouwen) en GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen). Ook worden we deelnemer bij de Citydeal Openbare Ruimte, waarin diverse ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven de krachten bundelen om te werken aan een integrale aanpak voor stedelijke transitieopgaven.