Door de uitbreiding van taken en activiteiten vernieuwen we ook de bestuurlijke organisatie. Er is een bredere doelstelling en de rollen van Algemeen en Dagelijks Bestuurders is helder omschreven.