Dit jaar stellen we een OGSM-document op (Objectives Goals Strategies Measures), waarin de doelen en strategieën helder en meetbaar zijn beschreven. Leden van het dagelijks bestuur krijgen een rol als strategie-eigenaar van de onderwerpen: klantgemak, markt, product, innovatie, organisatie en financiën. Doordat we niet meer jaarlijks, maar elk kwartaal de rolling forecast bespreken, maken we de ontwikkelagenda transparant voor alle deelnemers en gebruikers.