Samen met het COB (Centrum voor ondergronds bouwen) en de Bouwcampus presenteren we het inventarisatierapport ‘Vol vertrouwen vooruit’ waarin de ervaringen van acht succesvolle samenwerkingsverbanden die integraal programmeren, zijn gebundeld. Het doel hiervan is deze ervaringen zo breed mogelijk te delen, om samenwerkingsverbanden in de sector concrete handvaten te bieden.