Dit jaar start de eerste combi met CAPO. Omdat in dit gebied eerder enkel met Excel-lijsten werd gewerkt, is dit een grote vooruitgang. CAPO biedt netbeheerders, combi-organisaties en combi-aannemers real-time inzicht in de status van projecten. Inmiddels werkt een groot deel van de combi’s met CAPO.