Een afvaardiging van combimanagers, het aannemersoverleg en de verschillende disciplines van de netbeheerders, komen maandelijks samen om de ontwikkelagenda en prioritering te bespreken en indien nodig, het dagelijks bestuur te voorzien van advies. Het Roadmap Overleg start dit jaar onder de titel Portfolio Board.