In het convenant ‘Samenwerking Ondergrondse Infra’ tekenen alle partijen voor landelijke samenwerking met als doel: verhogen van de klanttevredenheid, verlagen van de kosten voor alle betrokkenen in de keten, en invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.