Klanttevredenheidsonderzoeken
Via het Landelijk Uniform Klanttevredenheidsonderzoek (LUKO) en klantenpanels verbetert Mijn Aansluiting continu haar diensten.

Continu verbeteren van het portaal www.mijnaansluiting.nl

Om diensten te blijven verbeteren, is feedback van gebruikers essentieel. Mijn Aansluiting zorgt dat de feedback die via de helpdesk binnenkomt, doorlopend wordt omgezet in verbeteringen op mijnaansluiting.nl. Ook zijn de klanttevredenheidsmetingen zeer waardevol omdat ze maandelijks door duizenden klanten worden ingevuld. Deze input wordt geanalyseerd en omgezet in optimalisaties die het aanvraagproces nóg klantvriendelijker maken.  

Daardoor is sinds begin 2020 een mooie stijging te zien in het cijfer dat klanten mijnaansluiting.nl geven voor het gemak dat zij ervaren bij het doen van de aanvraag. Tegelijkertijd blijft het aantal mensen dat aangeeft moeite te ervaren tijdens het aanvraagproces, gestaag dalen. Het team van Mijn Aansluiting doet haar uiterste best om deze mooie lijn voort te zetten. 

Landelijk Uniform Klanttevredenheidsonderzoek (LUKO)

Alle betrokken partijen binnen de aansluitketen streven hetzelfde doel na: een klant die het gehele traject (van aanvraag tot realisatie) zo eenvoudig mogelijk ervaart. 

Daarom faciliteert Mijn Aansluiting voor combi-aanvragen (aanvragen voor bijvoorbeeld water, elektra én media) één landelijk uniforme klanttevredenheidsmeting, met de focus op het gezamenlijke ketenproces. De klant krijgt na afronding van de werkzaamheden slechts één vragenlijst waarin vragen worden gesteld over de hele keten. De (feedback)resultaten zijn voor de combi-organisaties, netwerkbedrijven en combi-aannemers breed inzichtelijk in een online dashboard. Hierdoor zijn onderlinge prestaties goed te vergelijken en wordt aangemoedigd om samen tot verbeterinitiatieven te komen. 

Lees hieronder meer over:

Klantenpanels

Naast het continue klanttevredenheidsonderzoek, organiseert Mijn Aansluiting klantenpanels op locatie waarin we in gesprek gaan met grote zakelijke klanten over optimalisaties. Deze klantenpanels worden georganiseerd door Mijn Aansluiting in samenwerking met Bouwend Nederland en de combi-organisatie in de regio.  

Meer weten over de klanttevredenheidsonderzoeken of klantenpanels? Neem contact op met Luc van Sas via secretariaat@mijnaansluiting.org. 

Bekijk de video over de klantreis van mijnaansluiting.nl

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting.