In dit jaar start het ‘Expert team’, bestaande uit informatieanalisten bij alle netbeheerders. Het Expert Team werkt concrete verbetervoorstellen uit, stemt af met de technische bouwers en adviseert de ‘Change advisory board’. De Change advisory board adviseert het dagelijks bestuur over de voorgestelde verbeteringen en vernieuwingen die bijdragen aan het realiseren van het ‘wenkend perspectief’. Zo zorgen we dat de belangrijkste wensen vanuit alle deelnemers de juiste aandacht krijgen.