Combi Aanleg Proces Ondersteuning

Via de Combi Aanleg Proces Ondersteuning krijgen alle betrokkenen in het aansluitproces eenduidig inzicht in aanvragen en projecten.

Wat is Combi Aanleg Proces Ondersteuning?

Medewerkers van combi-organisaties, netwerkpartijen en aannemers gebruiken het om regie te voeren op basis van actuele en gedeelde informatie over de hele aansluitketen, gebaseerd op data van het DSP en het LIP. Zo kunnen knelpunten worden geïdentificeerd en aansluitingen tijdig worden gerealiseerd met zo min mogelijk overlast voor de klant.

De applicatie CAPO bevat individuele aanvragen en opdrachten en alle informatie die nodig is om regie te voeren en operationeel te sturen. Per aanvraag en opdracht is inzichtelijk in welke fase van het aansluitproces deze zich bevinden, wie erbij betrokken zijn en wat de planning is.

Wil je meer weten over CAPO of wil je met ons samenwerken? Stuur dan een mail naar secretariaat@mijnaansluiting.org

Bekijk de video over CAPO

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting houden we je graag op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen.