Met een kleine slagkrachtige organisatie van 35 collega’s en een ruime achterban, maken we samen enorme impact. We delen informatie over honderdduizenden aanvragen en opdrachten met 50 netbeheerders, 27 combi-aannemers en 10 combi-organisaties. In deze 10 jaar zien we een steeds grotere betrokkenheid van netbeheerders, combi-aannemers, combi-organisaties en kennis- en brancheorganisaties voor alles dat Mijn Aansluiting biedt. Op naar de volgende 10 jaar versnelling in de aansluitketen!