Externe meterbox
Flexwoningen tijdelijk aansluiten: Externe meterbox.

Flexwoningen tijdelijk aansluiten: Externe meterbox 

Om de uitdagingen van de woningmarkt het hoofd te bieden worden steeds meer tijdelijke woningen, de zogenaamde flexwoningen, gebouwd en geplaatst. In veel gevallen worden deze geplaatst op locaties waar nog geen ondergrondse infrastructuur aanwezig is. Omdat nutsvoorzieningen altijd worden aangelegd en aangesloten voor de lange termijn, vraagt deze tendens om een andere aanpak.  

Binnen het team Meterruimte voor Morgen vindt momenteel een verkenning plaats of voor deze flexwoningen de toepassing van externe meterboxen mogelijk is. Het principe komt overeen met een buitenkast voor woonboten. Daarbij wordt een woning aangesloten op een buitenkast en worden de kabels en leidingen niet tot in de woning aangelegd, waardoor zij sneller en eenvoudiger te realiseren zijn. Het team werkt ernaar toe om na de verkenning een aantal proefprojecten uit te voeren waar de externe meterboxen qua temperatuur en relatieve vochtigheid gemonitord worden.  

Oproep 

Heeft u als netwerkbedrijf, gebouweigenaar of woningcorporatie hier al mee te maken gehad? Help ons dan met het verzamelen van praktijkervaring en neem contact met ons op via  secretariaat@mijnaansluiting.org. 

Lees hieronder meer over de andere innovatietrajecten waar het innovatieplatform zich volop voor inzet.

Prefab-meterkast

Een gecertificeerde prefab meterkast versnelt het aansluitproces. Nog voordat de muren van de nieuwbouwwoning staan, wordt de definitieve meterkast al geplaatst. Deze wordt in de beginfase van de bouw aangesloten, waardoor aansluitingen voor elektriciteit, water en media direct beschikbaar zijn. Dit is efficiënter en veiliger, want het aansluitproces wordt beter planbaar en voorkomt hinder tussen de partijen. Tijdelijke bouwaansluitingen zijn nauwelijks meer nodig en er vindt vrijwel geen afkeur meer plaats. Daardoor wordt de oplevering voor de nieuwe woningeigenaren beter voorspelbaar. 

Meer weten? Lees hier meer over de Prefab-meterkast.

Gevelbox

De vraag naar kleinere wooneenheden groeit. Ontwikkelaars en beheerders zoeken naar meer vrijheid van indeling, om binnen die kleinere woningen voldoende woonoppervlak te creëren en daarnaast de doorlooptijd van het realiseren van een aansluiting te verkorten. 

Mijn Aansluiting werkt met het projectteam aan de doorontwikkeling van dit alternatief voor de meterkast zoals we die kennen.

Meer weten? Lees hier meer over de Gevelbox.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting.