Steeds meer combi-organisaties werken met CAPO. Daarmee faciliteren we één eenduidige informatievoorziening. Inmiddels zijn ook de volgende combi’s live: Structin, SION, CINH, Infra-SV. https://www.youtube.com/watch?v=dqiT8VlP8k0