Op het gebied van combi-werkzaamheden worden processen in kaart gebracht en vergeleken, op zoek naar zoveel mogelijk uniformiteit. Het team presenteert één aansturingsmodel voor combi’s. Ook lanceren we in dit jaar het uniform dashboard KPI Combi Productie Sturing, waarmee combi’s en netbeheerders helder inzicht hebben in de productie per gebied.