Nederland
Volop in transitie
Netwerkbedrijven werken aan de nieuwe infrastructuur van Nederland.

Nederland volop in transitie
Ons land is volop in transitie. Het klaarmaken van het energienet voor de toekomst is de grootste maatschappelijke uitdaging in de geschiedenis van het energienet. Tegelijk behoren we als digitaal vaardig land bij de wereldwijde koplopers in datagebruik, en neemt ons datagebruik exponentieel toe. Ook de vraag naar drinkwater blijft fors stijgen, waardoor de levering onder druk staat. Zowel in de watersector, als media- en energiesector zijn innovaties noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de vraag. Verzwaringen, upgrades en uitbreidingen aan onze netten zijn essentieel. Tel daarbij op dat de overheid de stevige ambitie heeft om binnen tien jaar een miljoen woningen te realiseren die allen moeten worden aangesloten op het elektra, water- en medianet, en de immense uitdaging voor de ondergrondse infrastructuursector is compleet.

Ingrijpende nationale verbouwing
Brancheorganisatie Netbeheer Nederland stelt dat netwerkpartijen deze uitdaging aan kunnen, maar dat niet alles tegelijk kan worden uitgevoerd en niet alles in één keer geregeld is. Dat hoort bij een ingrijpende nationale verbouwing van deze omvang. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, is het belangrijk een goede balans in het werkpakket van netwerkbedrijven aan te brengen en het werk meerdere jaren achter elkaar zorgvuldig te plannen. Want technici zijn schaars.

Toekomstbestendig
Voor alle netwerkbedrijven staan de veiligheid van de netten en het oplossen van storingen met stip op één. Daarnaast is het belangrijk de komende jaren meer technici en middelen in te zetten om de infrastructuur geschikt te maken voor de toekomst. Zo wordt het energienet klaargemaakt voor het gebruik van duurzame energie en de daarmee gepaard gaande toenemende vraag naar transportcapaciteit. De energietransitie raakt direct de watertransitie. Een voorbeeld hiervan is de brede inzet van warmtenetten, terwijl het drinkwaternet alleen veilig is bij een lage transporttemperatuur. Het hierop moeten aanpassen van de waterinfrastructuur voordat deze aan het einde van de levensduur is, heeft grote gevolgen.

Meer technische collega’s en slimme oplossingen
Netwerkpartijen zetten alles op alles om meer technische collega’s te werven en op te leiden. Daarnaast wordt ingezet op het ontwikkelen van slimme oplossingen die minder tijd kosten dan het verzwaren van de netten. Onderlinge samenwerking is belangrijker dan ooit.

De versnellers van Mijn Aansluiting
Stichting Mijn Aansluiting zet zich volop in voor ons land in transitie door het stimuleren van marktinnovaties, het bieden van veilige en toekomstbestendige IT-systemen en het initiëren van waardevolle samenwerkingen binnen de ondergrondse infrastructuursector.

Middels soepele en veilige gegevensuitwisseling, procesoptimalisaties in de hele aansluitketen, het versnellen van de implementatie van slimme innovaties en structurele samenwerkingen, dragen we concreet bij aan een zo efficiënt mogelijk aansluitproces, voor vandaag en morgen.

Meer weten over Mijn Aansluiting?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in samenwerken? Stuur ons gerust een mail!