Uniformiteit in aansluitprocessen

Hier een tekst.

Samen sterker in de keten

Stichting Mijn Aansluiting is een multidisciplinair loket voor ketenpartners en verbindt partijen (klanten, netbeheerders, combi-organisaties en aannemers) om de samenwerking in de aansluitketen te verbeteren.  

Nederland is verdeeld in acht combi-gebieden. In hun combi-gebied zorgen partijen samen voor de aanleg en wijziging van kabels en leidingen voor energie, warmte, water, riool en media. Mijn Aansluiting werkt volop samen met deze combi’s, de netwerkbedrijven en hun aannemers en helpt hen met het uniformeren van IT en werkwijzen. 

Mijn Aansluiting brengt voor het aansluitproces in heel Nederland verbeterpunten in kaart. Sommige problemen lossen combi-partijen regionaal op, maar vaak is het efficiënter om oplossingen centraal te ontwikkelen.

Zie hieronder de acht combi-gebieden van Nederland

Verbeterinitiatieven

Klantcontactproces combi’s
Zowel klant, netbeheerder als combi-aannemer hebben profijt van heldere communicatie op vaste momenten. Daarom leverde Mijn Aansluiting in 2018 na een brede inventarisatie van de verschillende klantcontactprocessen bij verschillende combi-aannemers, een uniform klantcontactproces op.  

Voor combi’s vormt dit klantcontactproces en bijbehorende scripts de basis waarmee zij hun klanten pro-actief en zoveel mogelijk door één contactpersoon (de combi-aannemer) informeren. In 2022 is op basis van input van combi-aannemers een update op de klantcontact-scripts doorgevoerd. 

Interesse? Vraag het klantcontactprocesdocument en de updates aan via secretariaat@mijnaansluiting.org 

Uniform besturingsproces combi’s
Vóór 2018 was de wijze van besturen van iedere combi op een andere manier georganiseerd. Door een uniform besturingsproces met helderheid in rollen, wordt tijd en energie bespaard en kan gerichter worden samengewerkt tussen alle ketenpartners: combi’s, netbeheerders en combi-aannemers.

Verbeteringen ketensamenwerking
Mijn Aansluiting faciliteert optimale samenwerking tussen alle ketenpartners. Daarom zijn er in 2019 verschillende sessies georganiseerd over hoe ketenpartners aankijken tegen het: 

  • verbeteren van de gezamenlijke combi-prestatie voor de klant
  • verbeteren van de samenwerking/efficiency/effectiviteit in/van de keten
  • verlagen van de kosten in de keten
  • creëren van flexibiliteit en wendbaarheid.  

Op basis van de sessies is in gezamenlijkheid een aantal thema’s bepaald voor de toekomstige ketensamenwerking. Dit is vastgesteld in een samenwerkingsdocument: Mijn Aansluiting Implementatie Samenwerking (MAIS). Want sneller en soepeler aansluiten, daar draagt iedere ketenpartner graag aan bij! 

 

 

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting houden we je graag op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen.