De gecombineerde aanleg verandert

Luchtfoto Utrecht station 2018

20-02-2023

Nederland is in ontwikkeling. We hebben een enorme woningbouwopgave en de energietransitie versnelt. Dit betekent ook een explosieve groei in de aanleg van nieuwe netten voor energie en water en de aanleg van kabels voor internet en telefonie. Om dit slim en efficiënt te doen werken netbeheerders al jaren samen in combi-organisaties die gezamenlijk opdrachten geven aan aannemers. Hoe netbeheerders samenwerken met aannemers, gaat veranderen.

Daar waar netbeheerders van energie, water en media eerst samen één contract met één aannemer hadden, heeft de aannemer nu twee contracten met de netbeheerders. Eén voor energie en water en één voor media. Daarnaast zal de aanleg van leidingen voor energie en water in bepaalde gevallen door een andere aannemer worden gerealiseerd, dan de aanleg van kabels voor media.

Waarom deze verandering?

Voor het aanleggen van netten voor energie en water hebben medewerkers andere opleidingscertificaten nodig, dan voor het aanleggen van de kabels voor internet en telefonie. Ook zijn er per netbeheerder verschillen in tempo, is er meer of minder coördinatie nodig in het voortraject en hebben de uit te voeren werkzaamheden een andere ritmiek. In bepaalde gevallen is het simpelweg sneller en efficiënter de verschillende netwerken gescheiden aan te leggen. Zo wordt schaars technisch personeel slim ingezet om onze netten klaar te maken voor de toekomst.

Efficiëntie en klanttevredenheid

Vooropgesteld blijft het uitgangspunt voor alle netbeheerders: efficiëntie en klanttevredenheid. In alle combi-regio’s van Nederland worden momenteel afspraken gemaakt. In de gebieden waar gekozen wordt voor gescheiden aanleg van de infrastructuur, zullen netbeheerders, combi-organisaties en mediapartijen in samenspraak zorgen dat de klant hier zo min mogelijk van merkt.

De varianten op een rij:

  • Samen aanbesteden: De aanleg wordt gezamenlijk gerealiseerd. Er is één contract met één aannemer voor de aanleg van energie, water en media.
  • Participatiemodel: De aanleg wordt gezamenlijk gerealiseerd. Eén aannemer heeft een contract om energie en water aan te leggen, en dezelfde aannemer heeft een separaat contract met de mediapartij.
  • Combi light: De aanleg wordt afgestemd, maar gescheiden gerealiseerd. Aannemer 1 heeft een contract om energie- en water aan te leggen, en aannemer 2 heeft een contract voor de aanleg van media.

Wilt u meer informatie over deze verandering of heeft u vragen? Neem dan contact op met secretariaat@mijnaansluiting.org