LUKO

Landelijk Uniform Klanttevredenheidsonderzoek

Wat is het Landelijk Uniform Klanttevredenheidsonderzoek (LUKO)?

Alle betrokken partijen binnen de aansluitketen streven hetzelfde doel na: een klant die het gehele traject (van aanvraag tot realisatie) zo eenvoudig mogelijk ervaart. 

Daarom faciliteert Mijn Aansluiting voor combi-aanvragen (aanvragen voor bijvoorbeeld water, elektra én media) één landelijk uniforme klanttevredenheidsmeting, met de focus op het gezamenlijke ketenproces. De klant krijgt na afronding van de werkzaamheden slechts één vragenlijst waarin vragen worden gesteld over de hele keten. De (feedback)resultaten zijn voor de combi-organisaties, netwerkbedrijven en combi-aannemers breed inzichtelijk in een online dashboard. Hierdoor zijn onderlinge prestaties goed te vergelijken en wordt aangemoedigd om samen tot verbeterinitiatieven te komen. 

Lees meer over het Landelijk Uniform Klanttevredenheids Onderzoek

Benieuwd hoe onze klantreis eruit ziet? Bekijk hier de video. 

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting houden we je graag op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen.