Productieve samenwerkingen

Hier een tekst.

Samen sterker in de keten

Mijn Aansluiting ontwikkelt zich verder tot een ketenplatform waarin een groeiend aantal partners is vertegenwoordigd. Samen met onder andere gemeentes, vastgoedbeheerders en -bouwers willen we meer inzicht in elkaars plannen en planning creëren om betere voorspellingen te kunnen doen over het totale werkpakket. Met partners zoals City Deal Openbare Ruimte, De Bouwcampus en COB zetten we hiervoor gezamenlijke programma’s op. Ook werken we nauw samen met de vereniging van bouw- en infrabedrijven: Bouwend Nederland. Marktontwikkelingen en actuele onderwerpen worden proactief met partners gedeeld als mogelijkheid voor beleid en verbetering van processen en systemen. 

Ga naar: De Samenwerkwijzer, Vol vertrouwen vooruit, praktijkvoorbeelden integraal programmeren, project gasloos, cash-neutrale financiering. 

De Samenwerkwijzer
De marges in de ondergrondse ruimte raken snel op. Veel van de al bestaande constructies in de ondergrond zijn aan vervanging toe. Voor diverse maatschappelijke ontwikkelingen is extra ruimte nodig in de ondergrond: zoals voor de energietransitie en de grondstoffentransitie, met onder meer aandacht voor hergebruik van afvalstoffen, elektrificatie van de mobiliteit, sensoren en de uitrol van 5G. Naast de aanleg en aanpassing van de fysieke infrastructuur spelen ook andere zaken een rol op de lange termijn: zoals hoge of te lage (grond)waterstanden, water- en bodemkwaliteit, biodiversiteit en mogelijkheden om CO2 vast te leggen in de ondergrond.

Om maatschappelijke doelen tegen acceptabele kosten te realiseren en overlast te beperken, is een andere werkwijze nodig. Ingrediënten hiervoor zijn meer samenwerking, meer regie of coördinatie, langer vooruitkijken met behulp van scenario’s, samen ontwerpen, samen financiering regelen en samen uitvoeren.  

Er wordt in dit opzicht al steeds meer samenwerking gezocht om de Nederlandse nutsvoorziening optimaal te faciliteren. Dat zijn nu vooral eilandjes van lokale initiatieven, waarin vaak het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Met De Samenwerkwijzer bieden we samenwerkingsverbanden inzicht in waar zij nu staan en op welke fronten zij kunnen verbeteren. Daarbij worden adviezen op maat aangeboden met concrete tools die direct kunnen worden ingezet om de samenwerking te optimaliseren.   

De Samenwerkwijzer wordt momenteel uitgewerkt en is een initiatief van de samenwerkende partijen Mijn Aansluiting, het COB de City Deal Openbare Ruimte en De Bouwcampus. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het  Fonds Fysieke Leefomgeving.  

 We verwachten in het najaar van 2022 een eerste versie van De Samenwerkwijzer op te leveren. In de tussentijd al meer weten over De Samenwerkwijzer? Neem gerust contact op met Sjoerd Loeffen via secretariaat@mijnaansluiting.org 

Vol vertrouwen vooruit
In 2021 leverde Mijn Aansluiting samen met het COB en de Bouwcampus de inventarisatie ‘Vol vertrouwen vooruit’ op. De inventarisatie is gebaseerd op een reeks interviews met bestaande samenwerkingsvormen tussen beheerders van de openbare ruimte en netbeheerders.  

Een aantal quotes: 

“Door samenwerken prikkel je innovatie.” – Zoetermeer 

“Gezamenlijk belang gaat boven eigen belang. – AZON 

“Als de directie tekent, betekent dat niet automatisch dat er een samenwerking is.” – AZON 

“Door veel aandacht aan de samenwerking te geven is er vertrouwen tussen de samenwerkende partners” – Tilburg 

“Wij zijn er allemaal voor de maatschappij en daarom is de samenwerking heel belangrijk!” – Leiden 

Lees het rapport: Vol vertrouwen vooruit 

Praktijkvoorbeelden integraal programmeren
Op diverse plekken in Nederland wordt de ambitie van meer integraal werken en langer vooruitplannen al omarmd. In projecten worden ervaringen opgedaan met bijvoorbeeld andere vormen van samenwerking. Al deze praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd in deze catalogus, ontwikkeld door De Bouwcampus. 

Heb je een praktijkvoorbeeld dat een plek verdient in de catalogus? Laat het dan weten aan De Bouwcampus.   

Project Gasloos
Sinds de wet VET (juli 2018) worden er in principe geen nieuwe huisaansluitingen op gas aangesloten, en wordt naar nieuwe wijken geen hoofdleiding gas meer aangelegd.  

Door het wegvallen van gas uit de hoofdleiding-geul kan deze worden versmald. Projectgroep Gasloos van Mijn Aansluiting heeft hiervoor een praktische handleiding opgeleverd, die landelijk zorgt voor een reductie van 15% in grondverzet, met bijbehorende forse besparingen op de maatschappelijke kosten.  

Bekijk de handleiding Geulprofiel gasloze aanleg 

Wil je hier meer over weten? Neem contact op met secretariaat@mijnaansluiting.org 

Cash-neutrale financiering
In de aansluitketen is het gebruikelijk dat opdrachtnemers projecten voorfinancieren. Voor diverse aannemers is deze situatie financieel onwenselijk. In 2019 bracht Mijn Aansluiting netwerkbedrijven en Bouwend Nederland samen om maatregelen te formuleren voor een cash-neutrale financiering. De eerste ervaringen met deze maatregelen worden in de keten als positief ervaren en leveren zichtbare verbetering op. 

Bekijk de video: bouwend nederland 1 06 – YouTube 

Lees het rapport Cash-neutrale financiering in de keten 

 

 

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief van Mijn Aansluiting houden we je graag op de hoogte over toekomstige ontwikkelingen.