Flinke groei in aanvragen én in tevreden klanten

flinkegroei

Meer aanvragen dan ooit zijn afgelopen jaar succesvol door de portal van Mijn Aansluiting gegaan; meer dan 200.000 stuks! Een hele prestatie waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Metingen laten zien dat klanten daadwerkelijk steeds minder inspanning ervaren bij het doen van een aanvraag op Mijnaansluiting.nl. In de grafiek lees je in de groene staven het percentage aanvragers dat (zeer) weinig inspanning ervaart bij het doen van een aanvraag. In de rode staven is het percentage aanvragers dat (zeer) veel inspanning ervaart weergegeven. We werken met zijn allen hard om deze mooie lijnen voort te zetten! #groei #aanvragen #tevredenklanten #mijnaansluiting